Thông báo về việc đưa vào sử dụng cổng thông tin điện tử ngành giáo dục Mèo Vạc

Phòng Giáo dục và đào tạo huyện Mèo Vạc thông báo: Bắt đầu từ ngày 8/9/2015, website chính thức của Phòng Giáo dục và đào tạo huyện Mèo Vạc sẽ được đưa vào sử dụng, đề nghị các đơn vị trường học truy cập tại địa chỉ sau: http://meovac.edu.vn/...

Danh mục Email, số điện thoại củaLãnhđạo,cánbộ,nhân viên Phòng GD&ĐT huyện Mèo Vạc

ĐỊA CHỈ GMAIL CỦA LÃNH ĐẠO, CÁC BỘ PHẬN CỦA PHÒNG GD&ĐT STT Họ và tên Chức vụ Gmail Số điện thoại ...

TƯ LIỆU  (162 bài)

BÀI GIẢNG  (142 bài)

ĐỀ THI  (31 bài)