Báo Cáo giáo dục dân tộc

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Phòng GD&ĐT huyện Mèo Vạc
Người gửi: Phòng GD-ĐT Mèo Vạc
Ngày gửi: 14h:33' 24-12-2012
Dung lượng: 22.8 KB
Số lượt tải: 62
Số lượt thích: 0 người

UBND HUYỆN MÈO VẠC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG GD&ĐT Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 111/CV - PGD Mèo Vạc, ngày 24 tháng 12 năm 2012
V/v Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ
GDDT học kì I năm học 2012-2013.

Kính gửi: 55 đơn vị trường học trong toàn Huyện


- Căn cứ công văn số 5212/BGDĐT - GDDT ngày 13 tháng 8 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2012-2013 đối với giáo dục dân tộc;
- Căn cứ công văn số 897/SGD - GDDT ngày 30/8/2012 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Giang về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2012- 2013 đối với giáo dục dân tộc;
- Thực hiện công văn số 8406/BGDĐT-GDDT ngày 07 tháng 12 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc báo cáo thực hiện nhiệm vụ học kì I năm học 2012-2013 đối với giáo dục dân tộc;
- Căn cứ công văn số 1314/SGD - GDDT, ngày 12 tháng 12 năm 2012 V/v Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ GDDT học kì I năm học 2012-2013,

Phòng Giáo dục và Đào tạo Mèo Vạc yêu cầu các đơn vị trường học, cung cấp đầy đủ thông tin, số liệu theo đề cương và biểu mẫu (gửi kèm). Báo cáo về Phòng Giáo dục Đào tạo Mèo vạc trước ngày 11 tháng 01 năm 2013 (01 bản theo đường công văn; 01 bản theo địa chỉ E.mail: lenghi877@gmail.com
* Lưu ý:
- Đề cương và biểu mẫu đăng trên Website của Phòng Giáo dục và Đào tạo. Yêu cầu các đơn vị tải về và điền trực tiếp vào các biểu mẫu, không thêm bớt cột.
- Các đơn vị trường học cung cấp số liệu tất cả các biểu.
- Các số liệu báo cáo phải là số liệu thực tế đang thực hiện không báo cáo số liệu theo kế hoạch.
Trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc đề nghị các đơn vị liên hệ với phòng Giáo dục Đào tạo huyện Mèo vạc theo số điện thoại: 0978.836.877; 01216.48.92.78;Nơi nhận: TRƯỞNG PHÒNG
- Lãnh đạo PGD;
- CM THCS phòng GD&ĐT;
- Như kính gửi;
- Lưu: VT.
( Đã ký)Lâm Quang Hưng
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓