Kế hoạch thi học sinh giỏi cấp Tiểu hoc, THCS năm học 2013-2014

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Phòng GD&ĐT huyện Mèo Vạc
Người gửi: Phòng GD-ĐT Mèo Vạc
Ngày gửi: 16h:16' 06-11-2013
Dung lượng: 37.8 KB
Số lượt tải: 59
Số lượt thích: 0 người
Mẫu 6
KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN
ĐƠN VỊ DỰ THI.......................
DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI HỌC SINH GIỎI CẤP HỌC…………………..
Môn thi:…………………

Stt Họ và tên thí sinh Chữ kí của thí sinh Số báo danh Ngày sinh Nơi sinh Dân tộc Nam/ Nữ ĐTB học kỳ gần nhất môn dự thi Kết quả điểm kỳ thi lập đội tuyển
1
2
3


Danh sách này gồm………thí sinh đủ hồ sơ hợp lệ và điều kiện dự thi Danh sách này gồm……thí sinh đủ hồ sơ hợp lệ và điều kiện dự thi
"……………, ngày………..tháng……….năm 20…….." "…………., ngày…….tháng………năm 2013"
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG COI THI
"(ký tên, đóng dấu và ghi rõ họ tên)" "(ký tên, đóng dấu và ghi rõ họ tên)"


1. Qui định về mã đơn vị dự thi:
DTNT: 01 Pải Lủng: 04 Tả Lủng: 08 Giàng Chu Phìn: 12 Tát Ngà: 16
Thị trấn: 02 Xín Cái: 05 Sủng Trà: 09 Cán Chu Phìn: 13 Nậm Ban: 17
Pả vi: 03 Thượng Phùng: 06 Sủng Máng: 10 Lũng Pù: 14 Niêm Sơn: 18
Sơn vĩ: 07 Lũng Chinh: 11 Khâu Vai: 15 Niêm Tòng: 19
2. Qui định về mã môn thi
Môn thi Mã môn Môn thi Mã môn Môn thi Mã môn Môn thi Mã môn
Toán 01 Ngữ Văn 06 MTCT CN Toán 10 MTCT ĐĐ Toán 14
Vật lý 02 Lịch Sử 07 MTCT CN Vật lý 11 MTCT ĐĐ Vật lý 15
Hóa học 03 Địa lý 08 MTCT CN Hóa học 12 MTCT ĐĐ Hóa học 16
Sinh học 04 Tiếng Anh 09 MTCT CN Sinh học 13 MTCT ĐĐ Sinh học 17
"3. Cách đánh số báo danh: gồm 6 kí tự đối với cấp THCS; 4 kí tự đối với cấp Tiểu học. (2 kí tự đầu là mã đơn vị, 2 kí tự sau là mã môn, 2 ký tự cuối là số thứ tự theo vần A, B, C…"

"VD: - Cấp THCS : Thí sinh Nguyễn Văn A (đầu tiên) của trường THCS Thị trấn thi môn Toán thì có số BD: 020101, Vật lý là 020201."
- Cấp Tiểu học : Thí sinh Nguyễn Văn A (đầu tiên) của trường tiểu học Thị trấn thì có số BD: 0201.
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓