Thông báo kết quả thi HSG cấp huyện năm 2012-2013

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Phòng GD&ĐT huyện Mèo Vạc
Người gửi: Phòng GD-ĐT Mèo Vạc
Ngày gửi: 10h:29' 01-02-2013
Dung lượng: 27.2 KB
Số lượt tải: 81
Số lượt thích: 0 người
UBND HUYỆN MÈO VẠC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Phòng GD&ĐT Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 01/TB-PGD Mèo Vạc, ngày 01 tháng 2 năm 2013

THÔNG BÁO
Kết quả thi chọn học sinh giỏi cấp huyện năm học 2012-2013

- Căn cứ theo Quyết định số 52/2006/BGD&ĐT ngày 29/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thi chọn học sinh giỏi.
- Căn cứ công văn số 1006/SGD- KT&QLCLGD ngày 19 tháng 9 năm 2012 của Sở GD&ĐT huyện Mèo Vạc về việc hướng dẫn tổ chức các kì thi chon học sinh giỏi năm học 2012-2013.
- Căn cứ kết quả chấm thi của Ban chấm thi học sinh giỏi cấp Tiểu học và Trung học cơ sở tại Phòng Giáo dục ngày 20 tháng 1 năm 2013.
Phòng GD&ĐT huyện Mèo Vạc thông báo kết quả kì thi chọn học sinh giỏi cấp huyện năm học 2012-2013 như sau:
1- Số lượng học sinh dự thi:
- Tổng số trường Tiểu học đăng kí dự thi học sinh giỏi: 18 trường.
- Tổng số trường THCS đăng kí dự thi học sinh giỏi: 19 trường.
- Tổng số học sinh đăng kí dự thi cấp Tiểu học: 305 học sinh. Dự thi 301.
- Tổng số học sinh đăng kí dự thi cấp THCS: 227 học sinh. Dự thi 226. Cụ thể:
Cấp tiểu học
+ Lớp 1: 69 học sinh.
+ Lớp 2: 74 học sinh.
+ Lớp 3: 41 học sinh.
+ Lớp 4: 55 học sinh.
+ Lớp 5: 66 học sinh.

Cấp THCS
+ Môn toán: 58 học sinh.
+ Môn lý: 10 học sinh.
+ Môn hóa: 5 học sinh.
+ Môn sinh: 13 ọc sinh.
+ Môn văn: 91
+ Môn sử: 12
+ Môn địa: 29
+ Môn ngoại ngữ: 9

2- Kết quả đạt giả như sau:
- Tổng số học sinh đạt giải học sinh giỏi: 222 em đạt 42,3 %.
* Trong đó cấp tiểu học:
+ Giải nhất: 10 học sinh. Đạt 3,3%.
+ Giải nhì: 17 học sinh. Đạt 5,65 %.
+ Giải ba: 34 học sinh. Đạt 11,3 %.
+ Giải khuyến khích: 97 học sinh. Đạt 32,2 %.
* Cấp THCS
+ Giải nhất: 0 học sinh. Đạt 0 %.
+ Giải nhì: 03 học sinh. Đạt 1,33 %.
+ Giải ba: 10 học sinh. Đạt 4,42 %.
+ Giải khuyến khích: 51 học sinh. Đạt 22,57 %.
( có danh sách học sinh đạt giải kèm theo )
Trên đây là nội dung thông báo kết quả thi chọn học sinh giỏi cấp huyện năm học 2012 - 2013 của phòng GD&ĐT huyện Mèo Vạc./.
Nơi nhận: KT. TRƯỞNG PHÒNG
- Ban Lãnh đạo PGD; PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
- Bộ phận TC-TH;
- CMTH-THCS;
- Website phòng GD;
- Lưu VT.
Trần Thị Lan
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓