Huong dan truong dat chuan MCLTT

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Phòng GD&ĐT huyện Mèo Vạc
Người gửi: Phòng GD-ĐT Mèo Vạc
Ngày gửi: 20h:39' 25-05-2013
Dung lượng: 76.9 KB
Số lượt tải: 475
Số lượt thích: 0 người
UBND HUYỆN MÈO VẠC
PHÒNG GD& ĐT

Số: /PGD-GDTH
Về việc thực hiện hồ sơ trường tiểu học đạt MCLTT và trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Mèo Vạc, ngày tháng 5 năm 2013

Kính gửi: Các trường Tiểu học, PTDTBT tiểu học trong huyện

Thực hiện Thông tư số 59/TT-BGDĐT ngày 28/12/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá, công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu, trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia;
Căn cứ công văn số: 319/SGDĐT-GDTH ngày 03 tháng 5 năm 2013 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Giang về việc thực hiện hồ sơ trường tiểu học đạt MCLTT và trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia.
Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mèo Vạc hướng dẫn các trường tiểu học, trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học thực hiện việc lập và lưu giữ các loại văn bản, hồ sơ theo 5 tiêu chuẩn của trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu, trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia như sau:
1. Xây dựng Hồ sơ trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu và trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia
- Đề nghị các trường tiểu học căn cứ Thông tư số 59/TT-BGDĐT ngày 28/12/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong quá trình thực nhiệm vụ các năm học: xây dựng, lưu giữ các loại văn bản, hồ sơ theo 5 tiêu chuẩn của trường tiểu học đạt Mức chất lượng tối thiểu và trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia.
- Mỗi tiêu chuẩn đựng theo cặp (hộp) riêng và có danh mục các loại Hồ sơ theo thứ tự mã hóa để thuận tiện cho việc tra cứu. Các văn bản, tài liệu khi được kiểm tra nhất thiết phải đầy đủ để theo cặp (hộp) của từng tiêu chuẩn hoặc có bảng chỉ dẫn nơi lưu trữ tài liệu và là minh chứng để kiểm tra đề nghị công nhận, công nhận lại trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu, trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia, công tác kiểm định chất lượng giáo dục.
( Tham khảo bảng mã hóa gửi kèm)
- Tham khảo Công văn số 46/KTKĐCLGD-KĐPT, ngày 15/01/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo - Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục về việc xác định yêu cầu, gợi ý minh chứng theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường tiểu học, làm căn cứ sắp xếp các loại văn bản theo từng các tiểu chuẩn để phụ vụ việc kiểm tra công nhận, công nhận lại trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia.
2. Hồ sơ đề nghị kiểm tra công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu và trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia.
2.1. Hồ sơ đề nghị kiểm tra công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu
- Tờ trình của UBND xã, phường, thị trấn trình UBND huyện, về việc đề nghị kiểm tra công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu.
- Quyết định thành lập đoàn tự kiểm tra trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu (do UBND các xã, phường, thị trấn ban hành).
- Biên bản tự kiểm tra trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu
- Báo cáo của nhà trường theo 5 tiêu chuẩn trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu, có xác nhận của UBND xã
2. 2. Hồ sơ đề nghị kiểm tra công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ I, II ( trường tiểu học thị trấn Mèo Vạc).
* Đề nghị trường TH thị trấn Mèo Vạc lưu ý chất lượng học sinh năm học 2012-2013, để đảm bảo cho việc duy trì và công nhận lại trường đạt chuẩn quốc gia mức độ I năm 2014.
- Tờ trình của UBND huyện, về việc đề nghị kiểm tra công nhận trường tiểu học đạt chuẩn Quốc gia mức độ I, II.
- Quyết định của UBND huyện, về việc thành lập đoàn kiểm tra công nhận trường tiểu học đạt chuẩn Quốc gia mức độ I, II.
- Quyết định của UBND huyện, về công nhận trường đạt danh hiệu trường tiểu học tiên tiến của năm học trước (bản photocopy).
- Quyết định của UBND huyện, về công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu (bản photocopy) đối với trường công nhận lần đầu.
- Biên bản kiểm tra trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ I, II.
- Báo cáo kết quả thẩm định của đoàn kiểm tra cấp huyện.
- Báo cáo tự kiểm tra của nhà trường theo từng nội dung đã được quy định về xây dựng trường tiểu học đạt chuẩn Quốc gia mức độ I, II có xác nhận của UBND xã và kèm theo biểu thống kê chất lượng học
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓