CV 105/PGD-TC V/v Sử dụng hệ thống Email nội bộ ngành giáo dục huyện Mèo Vạc

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Phòng GD&ĐT huyện Mèo Vạc
Người gửi: Phòng GD-ĐT Mèo Vạc
Ngày gửi: 08h:22' 04-10-2013
Dung lượng: 8.6 KB
Số lượt tải: 38
Số lượt thích: 0 người
UBND HUYỆN MÈO VẠC
PHÒNG GD&ĐT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 105 /PGD-TC
V/v Sử dụng hệ thống Email nội bộ ngành giáo dục huyện Mèo Vạc
 Mèo Vạc, ngày 04 tháng 10 năm 2013Kính gửi: - 55 đơn vị trường học trực thuộc trong toàn huyện.

Căn cứ Quyết định số 9138/QĐ-BGDĐT ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về việc sử dụng văn bản điện tử để công bố văn bản quy phạm pháp luật và giao dịch văn bản hành chính ;
Căn cứ công văn số 782/SGD-GDTrH ngày 06/9/2013 của Sở GD&ĐT tỉnh Hà Giang về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2013 – 2014;
Để thuận tiện cho việc trao đổi thông tin đạt hiệu quả cao trong nội bộ ngành giáo dục huyện Mèo Vạc. Hiện nay, hệ thống thư điện tử Email của ngành đã được hoàn thiện và đi vào hoạt động ổn định dựa trên nền tảng thư điện tử Email của hệ thống Gmail.
Để bảo đảm tính chính xác và thống nhất về quá trình trao đổi thông tin nội bộ trong ngành giáo dục huyện Mèo Vạc. Bắt đầu từ năm học 2013 – 2014, Phòng GD&ĐT yêu cầu các đơn vị trường học trực thuộc trong toàn huyện một số việc như sau:
Truy cập vào trang website: www.violet.vn/meovac chuyên mục Công văn – Văn bản để biết thông tin chi tiết về:
Quyết định về việc ban hành Quy định sử dụng văn bản điện tử (Thư điện tử Email) của phòng GD&ĐT huyện Mèo Vạc.
Thông tin chi tiết về hệ thống Email nội bộ ngành giáo dục, và cách thức hoạt động của hệ thống Email trên.
Nhận được công văn này phòng GD&ĐT huyện Mèo Vạc yêu cầu các đơn vị trường học nghiêm túc triển khai thực hiện./.
Mọi chi tiết xin liên hệ: Đ/c Luận (Cán bộ phòng GD phụ trách CNTT - Số ĐT: 0978.239.449)
Nơi nhận :
- Như kính gửi ;
- Lãnh đạo PGD;
- Bộ phận chuyên môn MN, TH, THCS;
- Lưu VT-TC.
TRƯỞNG PHÒNG


(Đã ký)


Lâm Quang Hưng


 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓