CV 442 - So GD Ha Giang: Tuyen sinh cac truong Noi tru TW 2013

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: phong giao duc meo vac
Người gửi: Phòng GD-ĐT Mèo Vạc
Ngày gửi: 17h:13' 11-06-2013
Dung lượng: 21.3 KB
Số lượt tải: 19
Số lượt thích: 0 người

UBND TỈNH HÀ GIANG
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số: 442/SGD-GDCN
V/v tuyển sinh vào các trường PTDT Nội trú Trung ương năm 2013
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Giang, ngày 06 tháng 5 năm 2013Kính gửi: - Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố;
- Phòng Giáo dục các huyện, thành phố;
- Các trường cấp 2 – 3;
- Các trung tâm giáo dục thường xuyên.

Căn cứ hướng dẫn tuyển sinh năm học 2013 - 2014 của các trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc, trường Đại học Lâm nghiệp, trường Hữu nghị T78 (gọi chung là các trường nội trú trung ương) tại các công văn số 66/KT&BĐCL ngày 24/5/2013 của trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc, số 204//ĐHLN-ĐT ngày 03/6/2013 của trường Đại học Lâm nghiệp, số 02/TS 2013 ngày 28/5/2012 của trường Hữu nghị T78,
Để công tác tuyển sinh đi học các trường phổ thông dân tộc nội trú Trung ương năm học 2013 – 2014 đạt đủ chỉ tiêu, đúng đối tượng và đảm bảo nguyên tắc công bằng, dân chủ, công khai, sở GD&ĐT Hà Giang thông báo tới UBND, phòng GD&ĐT các huyện, thành phố và các trung tâm giáo dục thường xuyên trên toàn tỉnh công tác tuyển sinh vào các trường Nội trú Trung ương năm 2013 – 2014 như sau:
I/ TUYỂN SINH VÀO LỚP 9, LỚP 10 TRƯỜNG PHỔ THÔNG VÙNG CAO VIỆT BẮC
1- Chỉ tiêu giao cho tỉnh:
Lớp 10: 20 chỉ tiêu; Lớp 9: 10 chỉ tiêu
2- Đối tượng và vùng tuyển
2.1 Quy định chung cho các đối tượng
- Học sinh các dân tộc thiểu số đang sinh sống và có hộ khẩu thường trú đủ 5 năm liên tục (tính đến ngày 20 tháng 7 năm 2013) tại các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Đối với học sinh là người dân tộc Kinh được phép tuyển nhưng không quá 5% trong tổng số chỉ tiêu.
- Thứ tự ưu tiên xét tuyển cho các đối tượng: học sinh đủ điều kiện đăng ký xét tuyển vào trường được ưu tiên theo thứ tự sau.
a. Học sinh học tập và tốt nghiệp THCS tại các trường dân tộc nội trú.
b. ưu tiên học sinh nữ.
c. Học sinh là người dân tộc rất ít người. (La hủ, Sila, Lự, Mảng, Ngái, Cờ lao, Bố y, Pu péo, Cống, La chí …)
d. Học sinh là con liệt sĩ.
đ. Học sinh là con thương binh, con bệnh binh, gia đình có công với cách mạng.
e. Học sinh đạt giải trong các kỳ thi HSG cấp tỉnh.
g. Học sinh có xếp loại học lực và kết quả xét tốt nghiệp cao hơn.
h. Học sinh có năng khiếu về Thể dục thể thao - Văn nghệ đạt giải từ cấp tỉnh trở lên.
- Chọn cử các em sinh năm 1998 (lớp 10), sinh năm 1999 (lớp 9) .
- Nếu các em là DTTS ít người ở vùng cao, Hải đảo thì có thể tuyển các em vượt từ 2 đến 3 tuổi.
2.2. Đối với lớp 10: Tổng chỉ tiêu dự kiến phân chia ra 3 đối tượng để đảm bảo yêu cầu về chất lượng, thành phần dân tộc, vùng miền.
* Đối tượng 1: tuyển 40% chỉ tiêu có đủ các điều kiện sau
- Đủ tiêu chuẩn theo quy định chung tại mục 2.1
- Xếp loại hạnh kiểm tốt
- Học lực giỏi, kết quả xét tốt nghiệp THCS đạt loại giỏi.
* Đối tượng 2: tuyển 50% chỉ tiêu có đủ các điều kiện sau
- Đủ tiêu chuẩn theo quy định chung tại mục 2.1
- Xếp loại hạnh kiểm Tốt
- Học lực giỏi và kết quả xét tốt nghiệp THCS từ khá trở lên. Hoặc học lực khá, nhưng đạt HSG cấp tỉnh về văn hoá (các môn:Văn, Sử, Địa, Toán , Lý, Hoá, Sinh, Anh).
- Học sinh dân tộc thiểu số ít người (trừ Kinh, Tày, Nùng, Thái, Mường).
* Đối tượng 3: tuyển 10% chỉ tiêu có đủ các điều kiện sau
- Xếp loại hạnh kiểm Tốt
- Học lực giỏi, kết quả xét tốt nghiệp THCS đạt loại giỏi.
- Học sinh các dân tộc thiểu số đang sinh sống và có hộ khẩu thường trú tại các vùng khác (ngoài vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn) nếu được UBND cấp tỉnh quy định là vùng có nhu cầu tạo nguồn cán bộ cho các
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓