Cong van 266 (VNEN)

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Phòng GD&ĐT huyện Mèo Vạc
Người gửi: Phòng GD-ĐT Mèo Vạc
Ngày gửi: 07h:22' 23-04-2013
Dung lượng: 4.0 MB
Số lượt tải: 61
Số lượt thích: 0 người
UBND TỈNH HÀ GIANG
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số: 266/SGD-GDTH
V/v lập chứng từ thanh toán kinh phí của VNEN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Giang, ngày 16 tháng 4 năm 2013


Kính gửi: Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện/thành phố

Căn cứ công văn số 56/GPE-VNEN, ngày 8/4/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo - Dự án Mô hình trường học mới tại Việt Nam về Hướng dẫn thực hiện Kế hoạch kinh phí Dự án VNEN năm 2013;
Ban quản lý Dự án VNEN tỉnh Hà Giang hướng dẫn việc lập chứng từ thanh toán kinh phí VNEN tại các trường tham gia VNEN như sau:
1. Thực hiện các nội dung chi của VNEN
Các trường tham gia VNEN thực hiện đúng các khoản chi, nội dung chi, các thủ tục Hồ sơ quyết toán, thời gian báo cáo, quyết toán với Ban quản lý TW, Ban quản lý tỉnh theo Sổ tay hướng dẫn thực hiện VNEN và công văn số 56/GPE-VNEN, ngày 8/4/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo - Dự án Mô hình trường học mới tại Việt Nam về Hướng dẫn thực hiện Kế hoạch kinh phí Dự án VNEN năm 2013.
2. Chứng từ thanh toán kinh phí của VNEN
Các trường căn cứ vào từng nội dung chi thực tế tại trường để lập chứng từ thanh toán theo các mục sau:
2.1. Họp chuyên môn theo trường, cụm trường.
- Kế hoạch tổ chức sinh hoạt chuyên môn cụm trường được phòng GD&ĐT phê duyệt theo từng học kỳ.
- Bảng thanh toán chế độ Hỗ trợ tiền ăn và tiêu vặt (theo mẫu số 1)
- Danh sách nhận tài liệu và văn phòng phẩm (theo mẫu số 2)
- Bảng thanh toán Phụ cấp lưu trú ngày đi-về (theo mẫu số 1) - Nếu có
- Bảng thanh toán Tiền xe (theo mẫu số 1) - Nếu có
- Bảng thanh toán chế độ Báo cáo viên hoặc Giáo viên dạy minh họa (theo mẫu số 1)
- Hóa đơn mua nước uống
- Hóa đơn mua văn phòng phẩm
- Giấy đi đường - Nếu có
- Hóa đơn Tiền thuê chỗ nghỉ - Nếu có
- Biên bản tổ chức sinh hoạt chuyên môn cấp cụm trường
- Quyết định về việc trưng tập Báo cáo viên hoặc Giáo viên dạy minh họa + Bảng chấm công và Bảng phân công nội dung lên lớp đối với BCV hoặc GV.
- Chứng từ rút tiền, chuyển tiền tại ngân hàng
- Phiếu thu, chi tiền
- Bảng tổng hợp quyết toán (theo mẫu số 7)
2.2. Hỗ trợ làm đồ dùng dạy học và văn phòng phẩm, thông tin liên lạc hỗ trợ dạy và học VNEN.
- Bảng kê mua văn phòng phẩm của giáo viên theo nhu cầu phục vụ chuyên môn có xác nhận của Hiệu trưởng (theo mẫu số 6)
- Hóa đơn mua văn phòng phẩm (Nếu mua từ một triệu đồng trở lên phải có Hợp đồng + Thanh lý hợp đồng).
- Bảng kê thanh toán cho giáo viên, học sinh, phụ huynh làm đồ dùng dạy học (theo mẫu số 5)
- Hóa đơn mua các thiết bị thông tin liên lạc hỗ trợ dạy và học VNEN (Nếu mua từ một triệu đồng trở lên phải có Hợp đồng + Thanh lý hợp đồng) - Nếu có
- Phiếu xuất, nhập kho các thiết bị văn phòng phẩm...
- Chứng từ rút tiền, chuyển tiền tại ngân hàng
- Phiếu thu, chi tiền
- Bảng tổng hợp quyết toán (theo mẫu số 7)
2.3. Trưng bày góc học tập và mua sắm bổ sung tài liệu học tập
- Kế hoạch về mua sắm các trang thiết bị Trưng bày góc học tập và mua sắm bổ sung tài liệu học tập có phê duyệt của Hiệu trưởng
- Bảng kê nhu cầu mua các đồ dùng trưng bày góc học tập và mua sắm bổ sung tài liệu học tập của tổ trưởng chuyên môn các khối lớp hoặc giáo viên có xác nhận của Hiệu trưởng (theo mẫu số 6).
- Hóa đơn mua các đồ dùng trưng bày góc học tập và mua sắm bổ sung tài liệu học tập (Nếu mua từ một triệu đồng trở lên phải có Hợp đồng + Thanh lý hợp đồng).
- Phiếu xuất, nhập kho các thiết bị văn phòng phẩm...
- Chứng tư rút tiền, chuyển tiền tại ngân hàng
- Phiếu thu, chi tiền
- Bảng tổng hợp quyết toán (theo mẫu số 7)
2.4. Thuê nhân viên hỗ trợ giáo viên và hoạt động liên quan đến cộng đồng
- Hồ sơ Thuê nhân viên hỗ trợ giáo viên áp dụng quy trình tuyển chọn đơn giản phù hợp với hướng dẫn tại Chương V của Sổ tay thực hiện Dự án VNEN.
- Bảng phân công nhiệm vụ
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓