Thông báo thi Học kì II năm học 2012-2013

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: phong giao duc meo vac
Người gửi: Phòng GD-ĐT Mèo Vạc
Ngày gửi: 14h:50' 02-04-2013
Dung lượng: 9.9 KB
Số lượt tải: 33
Số lượt thích: 0 người
UBND HUYỆN MÈO VẠC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG GD&ĐT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /TB -PGD Mèo Vạc, ngày 01 tháng 04 năm 2013

THÔNG BÁO
Lịch thi học kỳ II lớp 9 và việc đăng kí mua giấy thi, phiếu trả lời trắc nghiệm
học kỳ II năm học 2012- 2013


Thực hiện công văn số 210/SGD-KT&QLCLGD ngày 26/03/2013 của Sở Giáo dục và đào tạo Hà Giang kế V/v đánh giá chất lượng giáo dục học kỳ II năm học 2012-2013. Phòng Giáo dục và đào tạo huyện Mèo Vạc thông báo thời gian thi học kỳ II lớp 9 và việc đăng kí mua giấy thi, phiếu trả lời trắc nghiệm học kỳ II năm học 2012-2013 cụ thể như sau:
I. Thời gian thi học kỳ II đối với khối lớp 9:
- Sở GD&ĐT Hà Giang đã thông báo lịch thi học kỳ II đối với khối lớp 9 năm học 2012-2013 là 04 ngày (từ ngày 07/05/2013 -> 10/05/2013). Phòng GD&ĐT thông báo tới các đơn vị trường nắm bắt để có kế hoạch bố trí thời gian dạy chạy chương trình cho đảm bảo kết thúc chương trình học trước ngày 6/5/2013.
II. Đăng kí mua giấy kiểm tra, phiếu trả lời trắc nghiệm:
Học kỳ II năm học 2012-2013 để thống nhất chung về mẫu giấy kiểm tra, phiếu trả lời trắc nghiệm Sở GD&ĐT Hà Giang yêu cầu các trường phải sử dụng mẫu giấy chung do Sở GD&ĐT phát hành. Phòng GD&ĐT yêu cầu các trường đăng kí số lượng học sinh, giấy kiểm tra, phiếu trả lời trắc nghiệm (theo mẫu gửi kèm) để Phòng Giáo dục tổng hợp gửi Sở Giáo dục (bản mềm gửi theo địa chỉ Gmail: @gmail.com); bản cứng nộp cho chuyên môn THCS Phòng GD&ĐT huyện Mèo Vạc chậm nhất vào 14h00 ngày 5/4/2013.
Trên đây là nội dung thông báo lịch thi học kì II lớp 9 và việc đăng kí mua giấy thi, phiếu trả lời trắc nghiệm học kỳ II năm học 2012-2013. Nhận được văn bản này đề nghị các trường nghiêm túc triển khai, thực hiện./.

Nơi nhận: TRƯỞNG PHÒNG
- Ban LĐ Phòng;
- Chuyên mônTHCS;
- Các trường PTDTBT THCS, ( Đã ký)
THCS, PTDTNT huyện;
- Website Phòng GD&ĐT
- Lưu VT.

Lâm Quang Hưng

 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓