Kế hoạch số 65/KH-PGDĐT Kế hoạch tập huấn triển khai thực hiện hoạt động chuyên môn qua mạng

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
Nguồn: Phòng GD&ĐT huyện Mèo Vạc
Người gửi: Phòng GD-ĐT Mèo Vạc
Ngày gửi: 11h:02' 12-12-2014
Dung lượng: 9.0 KB
Số lượt tải: 92
Số lượt thích: 0 người
UBND HUYỆN MÈO VẠC
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số: 65 /KH-PGDĐT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Mèo Vạc, ngày 12 tháng 12 năm 2014


KẾ HOẠCH
Tập huấn, triển khai thực hiện hoạt động chuyên môn qua mạng

Căn cứ Công văn số 1254/SGDĐT-GDTrH, ngày 18/11/2014 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Giang về việc tập huấn triển khai thực hiện hoạt động chuyên môn qua mạng thông tin trực tuyến;
Phòng GD&ĐT huyện Mèo Vạc xây dựng kế hoạch tập huấn, triển khai thực hiện hoạt động chuyên môn qua mạng tại huyện cho cán bộ quản lý, cán bộ giáo viên các đơn vị trường học cụ thể như sau:
1. Mục đích, yêu cầu
Bồi dưỡng phát triển năng lực cho cán bộ quản lý, giáo viên về tổ chức hoạt động sinh hoạt của tổ/nhóm chuyên môn; đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh; và các hoạt động chuyên môn khác thông qua hệ thống “Trường học kết nối”.
2. Thành phần
+ Dự khai mạc: Lãnh đạo phòng GD&ĐT, đại diện các bộ phận chức năng phòng GD&ĐT huyện; các cá nhân tham dự tập huấn.
+ 19 đơn vị trường THCS mỗi đơn vị cử 01 lãnh đạo, 01 giáo viên phụ trách CNTT (Có kỹ năng, thành thạo về công nghệ thông tin).
3. Nội dung
Tập huấn và tư vấn, hỗ trợ việc sử dụng mạng thông tin trong tổ chức và quản lý các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục trung học bao gồm:
- Xây dựng tài liệu dạy học điện tử, thực hành mô hình bồi dưỡng giáo viên và tổ chức các hoạt động sinh hoạt tổ/nhóm chuyên môn qua hệ thống “Trường học kết nối”.
- Thực hành tổ chức hoạt động dạy học tích cự, tự lực, sáng tạo của người học trên hệ thống “Trường học kết nối” theo mô hình “Hoạt động trải nghiệm sáng tạo”.
4. Thời gian, địa điểm
- Địa điểm: Tại hội trường tầng 3 - Phòng GD&ĐT huyện Mèo Vạc
- Thời gian: 01 ngày, ngày 20/12/2014. (khai mạc 7h30’ ngày 20/12/2014)
5. Tổ chức thực hiện
Để công tác tập huấn đạt hiệu quả, đúng kế hoạch và tiết kiệm, Phòng GD&ĐT huyện Mèo Vạc yêu cầu các đơn vị thực hiện tốt nội dung sau:
+ Các đơn vị tham gia tập huấn mang theo máy tính xách tay, ổ cắm điện nối dài, USB 3G.
6. Kinh phí tập huấn
Phòng GD&ĐT huyện Mèo Vạc chi trả tiền chế độ cho báo cáo viên, tài liệu, nước uống; Đơn vị có thành viên tham dự chi trả tiền đi lại, công tác phí, lưu trú và chi phí khác (nếu có) theo chế độ hiện hành.
Trên đây là kế hoạch Tập huấn, triển khai thực hiện hoạt động chuyên môn qua mạng tại huyện cho cán bộ quản lý các đơn vị trường học năm 2014 của Phòng GD&ĐT huyện Mèo Vạc./.

Nơi nhận: TRƯỞNG PHÒNG
- 19 đơn vị trường THCS;
- Ban lãnh đạo PGD;
- Bộ phận chuyên môn THCS;
- Lưu VT-TH. (Đã ký)


Lâm Quang Hưng

 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓